2021 bồn tắm dành cho người lớn gấp gọn trong gia đình tạo tác trẻ em toàn

Mô tả ngắn

Nhiều sản phẩm mới được cập nhật trong cửa hàng của tôi mỗi ngày. Để giúp bạn nhận được chiết khấu lớn nhất, hãy chú ý theo dõi. Thời gian giao hàng t...
Sản phẩm này được bán tại Shopee
471.000 ₫

Giới thiệu 2021 bồn tắm dành cho người lớn gấp gọn trong gia đình tạo tác trẻ em toàn

Nhiều sản phẩm mới được cập nhật trong cửa hàng của tôi mỗi ngày. Để giúp bạn nhận được chiết khấu lớn nhất, hãy chú ý theo dõi.

Thời gian giao hàng thông thường là 15 ngày.

Để đảm bảo rằng bạn tận hưởng một dịch vụ mua sắm dễ chịu, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt về chất lượng của hàng hóa bạn mua.

Màu sữa 120 * 60 * 50 (cộng thêm bông dày)

Màu sữa 100 * 60 * 50 (cộng thêm bông dày)

Kiểu bầu trời đầy sao 100 * 60 * 50 (thêm bông dày)

Kiểu biển 100 * 60 * 50 (với dày bông)

Starry sky 115 * 60 * 50 (với bông dày)

rine style 115 * 60 * 50 (với bông dày)

standard + cushion

standard + cushion + đệm

tiêu chuẩn + đệm + túi tắm 5 + muối tắm 5

tiêu chuẩn + đệm + túi 5 + bóng 2 + muối 5

tiêu chuẩn + đệm + túi 5 + Muối 5 + Nắp

Tiêu chuẩn + Đệm + Túi 5 + Muối 5 + Nhận

Tiêu chuẩn + Đệm + Túi 5 + Bóng tắm 2 + Muối 5 + Nhận

Tiêu chuẩn + Đệm + Túi 5+ Bóng tắm 2 + bọc +