Cồn sát khuẩn b

Mô tả ngắn

MORGAN FID SERVICE GIÁ ĐẠI LÝ TOÀN QUẬN 7 - NHÀ BÈ -------------------------- Cồn 70 độ : 500ml, 1 lít, 5 lít Cồn 90 độ : 1 lít Cồn 97 độ : 30 lít Giá...
Sản phẩm này được bán tại Shopee
250.000 ₫

Giới thiệu Cồn sát khuẩn b

MORGAN FID SERVICE

GIÁ ĐẠI LÝ TOÀN QUẬN 7 - NHÀ BÈ

--------------------------

Cồn 70 độ : 500ml, 1 lít, 5 lít

Cồn 90 độ : 1 lít

Cồn 97 độ : 30 lít

Giá bán lẻ & sỉ :

Mr Nhân 0909065530

--------------------------

MORGAN FID CO.,LTD service

Mr Morgan Nhan - Director of MORGAN FID

WHATSAPP 0909.065.530/ Tel : 0909.065.530 to

Purchase glove and mask, gown, face Shield, oxi mini, quick Covid test....

Purchase real estate lands, apartment, residence projects...

Best Reg

Thông tin sản phẩm

Hạn sử 12
Kiểu đón Tùy