Dụng cụ hỗ trợ mang

Mô tả ngắn

Cách sử dụng Kiểm tra khi mang thai: - Thùng đựng sạch cung cấp để chứa nước tiểu. Nên lưu hương nước tiểu lần đầu tiên ra ngoài vào buổi sáng. - Giữ ...
Sản phẩm này được bán tại Shopee
73.000 ₫

Giới thiệu Dụng cụ hỗ trợ mang

Cách sử dụng Kiểm tra khi mang thai: - Thùng đựng sạch cung cấp để chứa nước tiểu. Nên lưu hương nước tiểu lần đầu tiên ra ngoài vào buổi sáng.

- Giữ một ít nước tiểu, sau đó nhúng một miếng nước tiểu lên trong 30 giây. Không vượt quá giới hạn tối đa được chỉ ra trên dải. -Tháo Dải sau đó để trong 1-3 phút.

-Đọc Kết quả tìm thấy trên dải, nếu có 1 sọc hồng để sọc đỏ biểu thị tiêu cực (không phải mang thai). Vì nếu có 2 dòng trên dải đã ký cho bạn sự tích cực (mang thai).

-Không Đọc kết quả sau 5 phút.

-Nên Sử dụng ít nhất 7 ngày sau khi giao

Thông tin sản phẩm

Hạn sử 1
Trọng 100g
Kiểu đón Hộp
Ngày hế 17107