Giảm giá p6bec dải dây đường máu cảm ứng glucose easytouch 61 sẵn sàng

Mô tả ngắn

N Đường huyết Strip Easy Touch Glucose Easytouch Strip Easy Touch Sugar Nội dung 25 cái Ngày hết hạn 02.2023
Sản phẩm này được bán tại Shopee
447.000 ₫