Gói miếng dán đường huyết hoàn chỉnh của nesco cholesterol vein a

Mô tả ngắn

Gói hoàn chỉnh đường trong máu Nesco / Cholesterol / Gout Strip Đường huyết Dải Nesco (25 dải) exp Gút dải Nesco (25 dải) exp 11/2022 Dải cholesterol ...
Sản phẩm này được bán tại Shopee
341.000 ₫ 337.900 ₫
Khuyến mãi -2% Tiết kiệm ngay -3.100 ₫

Giới thiệu Gói miếng dán đường huyết hoàn chỉnh của nesco cholesterol vein a

Gói hoàn chỉnh đường trong máu Nesco / Cholesterol / Gout Strip

Đường huyết Dải Nesco (25 dải) exp

Gút dải Nesco (25 dải) exp 11/2022

Dải cholesterol Nesco (10 dải) nổ 06-2022

Đọc các ghi chú Phải đọc trước khi giao dịch

Kiểm tra kho trước khi đặt hàng

Sản phẩm đã mua không được trả lại

Không CHẤP NHẬN TRẢ LẠI & KHIẾU NẠI TRONG BẤT KỲ HÌNH DẠNG NÀO

Gói hoàn chỉnh đường trong máu Nesco / Cholesterol / Gout