Hộp 25 que thử đường huyết onetouch

Mô tả ngắn

Giới thiệu sản phẩm Hộp 25 que thử đường huyết OneTouch Ultra. . . . Que thử đường huyết OneTouch Ultra.Dùng cho máy đo đường huyết OneTouch Ultra, On...
Sản phẩm này được bán tại Shopee
450.000 ₫