Máy trợ thính k80 hỗ trợ thính

Mô tả ngắn

Mặc dù nhỏ nhưng không rẻ. công cụ này rất tốt cho những người thiếu nghe, đảm bảo okayee bangen và mantul. hãy đặt
Sản phẩm này được bán tại Shopee
316.100 ₫

Giới thiệu Máy trợ thính k80 hỗ trợ thính

Mặc dù nhỏ nhưng không rẻ. công cụ này rất tốt cho những người thiếu nghe, đảm bảo okayee bangen và mantul. hãy đặt