Mortar stamper mortal with pestles hộp đựng thuốc 10cm 13cm o

Mô tả ngắn

Đèn Mortar / MORTAL VỚI PESTLES / BÌA DRICINAL / ĐƯỜNG KÍNH ALWAY 10CM ONEMED Onemed Mortar With Pestles là một công cụ để nghiền / chăm sóc thuốc, có...
Sản phẩm này được bán tại Shopee
574.000 ₫

Giới thiệu Mortar stamper mortal with pestles hộp đựng thuốc 10cm 13cm o

Đèn Mortar / MORTAL VỚI PESTLES / BÌA DRICINAL / ĐƯỜNG KÍNH ALWAY 10CM ONEMED

Onemed Mortar With Pestles là một công cụ để nghiền / chăm sóc thuốc, có sẵn Với các biến thể đường kính.

Chất liệu sứ, và có kích thước đường kính:

- 10 cm.

- 13 cm.

Số giấy phép Edar: YF.05.05/2/404