Qeen băng dính tự động

Mô tả ngắn

Băng Autoclave thương hiệu Onemed Băng dính giấy gói đặc biệt được đeo cho các dụng cụ vô trùng trong sterilisors Kích thước 19mmx50m Đơn vị: con lăn ...
Sản phẩm này được bán tại Shopee
290.700 ₫

Giới thiệu Qeen băng dính tự động

Băng Autoclave thương hiệu Onemed

Băng dính giấy gói đặc biệt được đeo cho các dụng cụ vô trùng trong sterilisors

Kích thước 19mmx50m

Đơn vị: con lăn

Số PHÉP Chỉnh sửa: 20903700648

Đối với việc áp dụng các khiếu nại, bắt buộc phải bao gồm video mở hộp gói hàng.

Chúng tôi sẽ gửi sản phẩm với bao bì mới nhất và đóng gói bằng cách sử dụng Box Onemed.

Vui lòng đảm bảo sản phẩm đã đặt là chính xác và phù hợp trong quá trình giao dịch.

Đối với việc áp dụng các khiếu nại, bắt buộc phải bao gồm video mở hộp gói hàng.