Quws que kiểm tra axit uric tự động

Mô tả ngắn

Autocheck Uric Acid Acid Stick Strip Mô tả Dải / Gout kiểm tra thanh / công cụ tự động kiểm tra axit uric đặc biệt Đã có dải điều chỉnh mã trong ống Đ...
Sản phẩm này được bán tại Shopee
456.600 ₫

Giới thiệu Quws que kiểm tra axit uric tự động

Autocheck Uric Acid Acid Stick Strip Mô tả

Dải / Gout kiểm tra thanh / công cụ tự động kiểm tra axit uric đặc biệt

Đã có dải điều chỉnh mã trong ống

Đơn vị: ống 25 chiếc

Số CAM KẾT chuyên dụng: ACT 20101810023

Đối với việc áp dụng các khiếu nại, bắt buộc phải bao gồm video mở hộp gói hàng.

Chúng tôi sẽ gửi sản phẩm với bao bì mới nhất và đóng gói bằng cách sử dụng Box Onemed.

Vui lòng đảm bảo sản phẩm đã đặt là chính xác và phù hợp trong quá trình giao dịch.

Đối với việc áp dụng các khiếu nại, bắt buộc phải bao gồm video mở hộp gói hàng.