Rửa tay khô hoa

Mô tả ngắn

THỜI GIAN CẦN THIẾT cho cả quá trình rửa tay: 20 đến 30 giây. 1 Lấy một lượng dung dịch đủ vừa lòng bàn tay. 2 Chà hai lòng bàn tay 3 Lòng bàn tay phả...
Sản phẩm này được bán tại Shopee
50.000 ₫

Giới thiệu Rửa tay khô hoa

THỜI GIAN CẦN THIẾT cho cả quá trình rửa tay: 20 đến 30 giây.

1 Lấy một lượng dung dịch đủ vừa lòng bàn tay.

2 Chà hai lòng bàn tay

3 Lòng bàn tay phải chà mu bàn tay trái, các ngón tay đan xen vào nhau và ngược lại

4 Đan các ngón tay, chà hai lòng bàn tay với nhau

5 Nắm các ngón tay chà vào lòng bàn tay đối diện

6 Chà ngón tay cái bàn tay trái trong lòng bàn tay phải theo vòng và ngược lại

7 Khum đầu các ngón tay trái chà theo vòng thuận và ngược kim đồng hồ vào lòng bàn tay phải và ngược lại

8 Để tay khô tự nhiên. Tay bạn đã s