Thiết bị kiểm tra axit urid hh9pl 25 easy touch q95

Mô tả ngắn

Dễ dàng chạm vào Urid Thử nghiệm axit Kiểm tra Nội dung Nạp tiền Nạp tiền 25 Kiểm tra axit Uric cảm ứng dễ dàng chạm vào Kiểm tra dải Gout Refill Nội ...
Sản phẩm này được bán tại Shopee
423.900 ₫

Giới thiệu Thiết bị kiểm tra axit urid hh9pl 25 easy touch q95

Dễ dàng chạm vào Urid Thử nghiệm axit Kiểm tra Nội dung Nạp tiền Nạp tiền 25 Kiểm tra axit Uric cảm ứng dễ dàng chạm vào Kiểm tra dải Gout Refill Nội dung 25 Cảm ứng dễ dàng

Dải này được sử dụng cho Công cụ TOUCH DỄ DÀNG

Đơn vị đồ nội thất: 25 dải

Bao bì vẫn còn trong niêm phong, không trả lại, không khiếu nại

Atc Ý nghĩa Đồng ý với Nhận xét Trên

Dành cho NHỮNG AI KHÔNG ĐẶT HÀNG BỌC TRỊ VÀ THẺ, ĐÓ LÀ RỦI RO CỦA ONHAND

Nb: Vui lòng xác nhận hoặc gửi phản hồi khi hàng đã được nhận. Cảm ơn bạn!